WIADOMOŚCI

Policjanci ze Świecia na zajęciach z zakresu przeciwdziałania przemocy

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu wzięli udział w szkoleniu zainicjowanym przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Swoim uczestnictwem w zajęciach promowali program MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas”.

Wczoraj (03.12.18) w Urzędzie Miejskim w Świeciu, Gminny Zespół Interdyscyplinarny zainicjował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie dotyczyło przede wszystkim pracy z rodziną, w której pojawił się problem przemocy domowej. W zajęciach, oprócz dzielnicowych udział wzięli także pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy. 
Szkolenie zostało przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę i superwizora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz autora komentarza do procedury Niebieskiej Karty – Pana Grzegorza Wrona. 
Uczestnictwem w warsztatach, świeccy dzielnicowi promowali program MSWiA pn. „Dzielnicowy bliżej nas”. 

 

Autor: mł. asp. Joanna Tarkowska
Publikacja: asp. Piotr Duziak