WIADOMOŚCI

Działania na rzecz bezpieczeństwa seniorów z fordońskimi policjantami

Data publikacji 15.12.2018

W trosce o seniorów - mieszkańców dzielnicy Fordon, dzielnicowa mł. asp. Iwona Brąszkiewicz wraz z przedstawicielką Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Agatą Pamuła z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon realizowały działania profilaktyczne w ramach spotkań Uniwersytetu III Wieku w Fundacji „Wiatrak”.

Tematem przewodnim spotkania z seniorami były najczęstsze metody działań („na wnuczka”, „na policjanta”) oraz mechanizmy manipulacji stosowane przez oszustów. Uczestników Uniwersytetu uwrażliwiono na zbyt pochopne działania i decyzje zwłaszcza te, podejmowane pod presją czasu lub wymagające nagłego zdobycia sporej gotówki. Dzięki współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej ostrzegano seniorów przed wyłudzeniami polegającymi na podpisywaniu umów o usługi telekomunikacyjne.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotkę informacyjną ze szczegółowymi informacjami, gdzie szukać pomocy w sytuacji podpisania niekorzystnej umowy oraz algorytmów postępowania w sytuacji otrzymania niepokojącego telefonu z prośbą o przekazanie oszczędności.

Autor: Agata Pamuła ZPSNiP KP Bydgoszcz-Fordon
Publikacja: kom. Przemysław Słomski