Policjanci podsumowali rok 2018 w kujawsko-pomorskiem - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Policjanci podsumowali rok 2018 w kujawsko-pomorskiem

Wysoka wykrywalność na poziomie 78% i spadek ilości przestępstw, w tym tych najbardziej uciążliwych – kryminalnych, to trendy podsumowujące statystycznie rok 2018. Miniony rok to także duże inwestycje możliwe m.in. dzięki „Programowi Modernizacji Policji… na lata 2017-2020”. To także ponad 199 tysięcy policyjnych interwencji.

Podczas odprawy w KWP w Bydgoszczy podsumowano wyniki pracy policjantów za 2018 rok. W podsumowaniu uczestniczyli m.in., Prokuratorzy z Prokuratur Okręgowych z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka na czele z Prokuratorem z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, Przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników policji oraz przedstawiciele CBŚP i BSW KGP.

Na początku odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przedstawił sytuację kadrową w kujawsko-pomorskim garnizonie. W roku 2018 do służby w policji w całym województwie przyjęto 237 osób. Tym samym wakat na dzień 1 stycznia 2019 r. wyniósł 71 etatów, co stanowi 1,4% liczby etatów. Podkreślić należy, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat jest to najniższa ilość wolnych etatów policyjnych. Szef kujawsko-pomorskich policjantów przedstawił m.in. terminy przyjęć do policji wyznaczone w roku 2019.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który omówił zagadnienia dot. pionu prewencji.

Bezpieczeństwo na drogach, interwencje i zgłoszenia

W roku 2018 doszło do 958 wypadków drogowych (o 10 więcej niż w roku 2017), w których zginęło 170 osób (więcej o 19 ofiar niż w roku 2017), a rannych zostało 1021 osób (mniej o 58 osób).

W roku 2018 policjanci skontrolowali trzeźwość ponad 899 tysięcy osób i zatrzymali 5 040 nietrzeźwych kierowców (mniej o 343 osoby).

Rok 2018 to ponad 199 tysięcy przeprowadzonych przez policjantów interwencji, z czego ponad 22 tysiące to interwencje domowe. Nastąpił spadek przeprowadzanych każdego dnia interwencji o 59 interwencji dziennie, w porównaniu do roku 2017.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w naszym województwie wpłynęło ponad 39 tysięcy zgłoszeń, z czego ponad 54% to zgłoszenia potwierdzone.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, który przedstawił wyniki pionu kryminalnego.

Statystyki przestępczości za 2018 rok.

Przez cały 2018 rok liczba wszczętych postępowań przygotowawczych, bez przestępstwa niealimentacji, we wszystkich kategoriach przestępstw - wyniosła 32 959. Wykrywalność była wysoka, bo wyniosła 76,8%.

Zmalała także ilość wszczętych postępowań dotyczących przestępstw kryminalnych, bez przestępstwa nie alimentacji - do 21 326 wszczętych spraw w roku 2018. Wykrywalność wyniosła 62,9%.

Nieznacznie wzrosła także ilość wszczętych postępowań dot. przestępczości gospodarczej, do 5 913 postępowań. Wysoka jest wykrywalność tego rodzaju przestępczości. W roku 2018 wyniosła 90,4%.

W 2018 roku wszczęto mniej spraw dotyczących m.in. kradzieży z włamaniem, kradzieży cudzej rzeczy, czy rozbojów.

Jako ostatni wyniki pionu logistyki zaprezentował odpowiedzialny za ten pion Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak

Ważne inwestycje i remonty.

W roku 2018 zakończyliśmy poważne inwestycje i remonty, wśród których należy wymienić: oddanie do użytku nowo wybudowanego Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, przebudowę i rozbudowę budynku E KMP we Włocławku, rozpoczęcie przebudowy i termomodernizacji budynku policji przy ul. Chodkiewicza 32, gdzie wartość inwestycji wynosi ponad 25 mln złotych. W roku 2018 otworzono, zlikwidowane wcześniej, Posterunki Policji w Konecku i Kamieniu Krajeńskim, co możliwe było dzięki wsparciu lokalnych samorządów.

Pod koniec służbowej narady głos zabrali m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, Szefowie Prokuratur, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów, Naczelnik Zarządu CBŚP w Bydgoszczy, którzy podziękowali za wyniki osiągnięte w roku 2018, a także za współpracę.

 

Autor: podinsp. Monika Chlebicz
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz
Ładowanie odtwarzacza...