WIADOMOŚCI

Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy wziął udział w audycji Radia PiK

Asp. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy wziął udział w audycji w Radiu PiK, która poświęcona była bezpieczeństwu rowerzystów. Zarówno funkcjonariusz, jak i inni zaproszeni goście, w których interesie leży dobro cyklistów, odpowiadali na liczne pytania słuchaczy.

Wczoraj (11.04.19) policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy asp. Remigiusz Rakowski wziął udział w audycji Radia PiK z cyklu „Pytać każdy może”, poświęconej bezpieczeństwu rowerzystów na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. W audycji udział wzięli także Pan Sebastian Nowak ze Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna, Pan Damian Falkowski ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy oraz Pan Adam Hoffman ze Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.

Uczestnicy audycji odpowiadali na pytania dzwoniących do studia słuchaczy i przypominali o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Pytania dotyczyły m.in. przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych na ścieżkach rowerowych oraz możliwości korzystania z chodnika przez cyklistów. Omówiona została także infrastruktura rowerowa i plany dotyczące budowy nowych ścieżek dla cyklistów.

W trakcie audycji zachęcano wszystkich uczestników ruchu drogowego do wzajemnego szacunku i kulturę na drodze oraz przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska