SZPiFP-1-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-1-20

Data publikacji 15.01.2020

Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Publikacja: Marta Zagrodnik