SZPiFP-100-17 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-100-17

27.10.2017    przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik