SZPiFP-1-18 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-1-18

Data publikacji 08.01.2018

Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Publikacja: Marta Zagrodnik