SZPiFP-1-18 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-1-18

08.01.2018    przetarg nieograniczony

Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik