SZPiFP-29-18 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-29-18

Data publikacji 30.03.2018

Dostawa Paliw Płynnych do resortowej Stacji Paliw KWP w Bydgoszczy

Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska