SZPiFP-127-18 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-127-18

Data publikacji 05.12.2018

Świadczenie usług internetowych - udostępnienie łączy internetowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Publikacja: Marta Zagrodnik