SZPiFP-62-19 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-62-19

Data publikacji 17.05.2019

Usługa adiustacji, legalizacji i napraw (serwis) urządzeń pomiarowych- ręcznych radarowych mierników prędkości ISKRA 1

Autor: Marlena Dąbek
Publikacja: Marlena Dąbek