SZPiFP-69-19 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-69-19

Data publikacji 28.05.2019

Dostosowanie IV piętra budynku magazynowego KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Autor: Marlena Dąbek
Publikacja: Marlena Dąbek