SZPiFP-75-19 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-75-19

Data publikacji 12.06.2019

Dostawa samochodu osobowego typu SUV z napędem na cztery kola.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

http://platformazakupowa.pl/transakcja/232761

 

 

 

 

 

Zamawiający w zakresie:
1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .
2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.
Publikacja: Katarzyna Zbilska