SZPiFP-82-19 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-82-19

Data publikacji 21.06.2019

„Dostosowanie IV piętra budynku magazynowego KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.”

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska