Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Policja Kujawsko-Pomorska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 12 lutego 2013 roku wszedł w życie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który uchylił Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2008 roku. Opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 592, z późniejszymi zmianami).

Określa on zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS KWP w Bydgoszczy oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 12.02.2013 roku wraz z drukami wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych stanowią załączniki w postaci plików pdf.
__________________________________________________________________________________________
Autor: Monika Bykowska-Gomuła Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Pliki do pobrania