Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 22 kwietnia 2020 roku roku wszedł w życie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który uchylił Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2013 roku.

Opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1352, z późniejszymi zmianami). 
Określa on zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS KWP w Bydgoszczy oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku wraz z drukami wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych stanowią załączniki. 

Autor: Monika Bykowska-Gomuła Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony