PROJEKT ”SPORTOWE LATO Z POLFINKIEM – PÓŁKOLONIE”

PROJEKT ”SPORTOWE LATO Z POLFINKIEM – PÓŁKOLONIE”

Data publikacji 18.09.2015

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Sportowym „Gwardia” przystępuje do realizacji projektu pn.”Sportowe lato z polfinkiem – półkolonie”, finansowanego ze środków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach konkursu na wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Sportowym „Gwardia” przystępuje do realizacji projektu pn.”Sportowe lato z polfinkiem – półkolonie”, finansowanego ze środków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach konkursu na wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada przygotowanie półkolonii dla 30 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bydgoszczy, które odbędą się w terminie 20-24.08.2012 r. Podczas realizacji półkolonii zostaną zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe jak i informacyjno-edukacyjne, które uświadomią dzieciom zagrożenia płynące z zachowań przestępczych, z Internetu oraz uczestnictwa w imprezach masowych, poruszą również problematykę związaną z wykorzystaniem seksualnym małoletnich oraz pozwolą na uniknięcie tego typu sytuacji bądź uświadomią w jaki sposób należy sobie z nimi radzić.

Doskonałą formą integracji uczestników półkolonii będzie spędzanie wspólnie wolnego czasu podczas zajęć integracyjnych (sportowych), które również mają na celu poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu samoobrony, propedeutyki upadków czy pierwszej pomocy przedmedycznej przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez sport.

Dodatkowo dla  dzieci zostały zaplanowane takie atrakcje jak:
  • wycieczka do Jurasic Parku w Solcu Kujawskim,
  • ścieżka dydaktyczna po Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”,
  • Muzeum Mydła (warsztaty).
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania zjawisku przemocy, integracji dzieci i młodzieży, poszerzania wiedzy i zainteresowań, kształtowania odpowiednich postaw oraz nawiązania współpracy przez instytucje i organizacje wychowujące dzieci. Zajęcia będą przygotowane przez funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, studentów z Koła Naukowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Policyjne Towarzystwo Sportowe „GWARDIA”.


Jagoda Meller
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w BydgoszczyAutor:
Publikacja:

Powrót na górę strony