Razem przeciwko agresji i uzależnieniom

Razem przeciwko agresji i uzależnieniom

Data publikacji 18.09.2015

Razem przeciwko agresji i uzależnieniom – hasło to przyświecało imprezie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka w dniu 19.11.2007 r. w Operze Nova, na rzecz ograniczenia niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Razem bezpieczniej Projekt pn. „Razem przeciwko agresji i uzależnieniom”

Razem przeciwko agresji i uzależnieniom – hasło to przyświecało imprezie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka w dniu 19.11.2007 r. w Operze Nova, na rzecz ograniczenia niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Impreza w całości została sfinansowana ze środków Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".

 

W imprezie wzięło udział 750 gimnazjalistów z 27 szkół z województwa kujawsko – pomorskiego, którzy obejrzeli przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej, przygotowane przez ich rówieśników ze Szkół Gimnazjalnych. Gimnazjum w Choceniu zaprezentowało sztukę pt. „Na pustyni uczuć”, Gimnazjum w Paterku - „Burzymy mury obojętności”, Gimnazjum nr 31 w Toruniu - „Niewykorzystane szanse”, Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy - „Czy to musiało się tak skończyć” natomiast Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy - „Alkohol droga donikąd”.

Młodzi aktorzy

Młodzi aktorzy

Młodzi aktorzy

Młodzi aktorzy przedstawili swoje spojrzenie na problemy współczesnej młodzieży, ostrzegając swoich kolegów o konsekwencjach używania narkotyków i alkoholu, a przede wszystkim sygnalizując im, aby nie byli obojętni wobec jakichkolwiek przejawów agresji i szukali sposobów radzenia sobie z tym niełatwym problemem.

Młodzi aktorzy

Widownia

Młodzi aktorzy

W przerwach między przedstawieniami Policjanci Wydziału Prewencji KWP i KMP w Bydgoszczy oraz przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii tłumaczyli zgromadzonym na widowni młodym ludziom jaki wpływ na ich życie może mieć spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających czy stosowanie przemocy.

Wszyscy gimnazjaliści uczestniczący w imprezie otrzymali publikacje i gadżety mające przypominać o skutkach stosowania szkodliwych substancji, sposobach radzenia sobie z przemocą i konsekwencjach prawnych czynów zabronionych, młodzi aktorzy dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe.

Celem akcji było:
  • uwrażliwienie młodzieży na problemy agresji i uzależnień,
  • wskazanie negatywnych skutków stosowania agresji, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków,
  • upowszechnianie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych,
  • zachęcenie do realizacji programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz stosowanie przez nią substancji psychoaktywnych,
  • poprawa współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym na linii: dyrekcja – nauczyciele – uczniowie – Policja – organizacje pozarządowe.
Przekazywanie treści profilaktycznych za pośrednictwem sztuki pomaga szerzej spojrzeć na podstawowe problemy społeczne takie jak: alkoholizm, przemoc rówieśnicza, narkomania. Mamy nadzieję, że w tym wypadku spełni się powiedzenie - lepiej zapobiegać niż leczyć.
 
Zapraszamy do przejrzenia galerii zdjęć z imprezy, które przybliżą
atmosferę tego wydarzenia.

autor: Anna Bigoń

koordynator projektu: Izabela Adamczak

 

 

 

 

 

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony