Sportowe lato z polfinkiem

Sportowe lato z polfinkiem

Data publikacji 18.09.2015

Projekt pn. „Sportowe lato z polfinkiem” – półkolonie to wspólna inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Gwardia” mająca na celu przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez sport.

Projekt pn. „Sportowe lato z polfinkiem” – półkolonie to wspólna inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Gwardia” mająca na celu przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez sport. Ciekawy pomysł, dzięki współpracy jego autorów i pracowników Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach konkursu na wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu 30 uczniów w wieku 12-13 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bydgoszczy będzie miało możliwość uczestniczyć w dniach 20–24.08.2012 roku w półkoloniach na terenie obiektu PTS Gwardia. Zajęcia teoretyczne na temat zagrożeń płynących z: zachowań przestępczych i świadczących o demoralizacji, Internetu oraz uczestnictwa w imprezach masowych, wykorzystywania seksualnego nieletnich i odpowiedzialności prawnej nieletnich w zakresie przestępczości będą urozmaicane zajęciami praktycznymi z zakresu samoobrony, propedeutyki upadków i pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo zaplanowano dla dzieci: wycieczkę do Jurasic Parku w Solcu Kujawskim, warsztaty Muzeum Mydła i ścieżkę dydaktyczną po Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała wpływ na zwiększenie świadomości dzieci na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne, zagrożeń płynących z Internetu i związanych z przestępczością na tle seksualnym. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na nabycie przez dzieci umiejętności: unikania bądź radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z zachowaniami przestępczymi, prawnego reagowania na zachowania przemocowe, podstaw fizycznej obrony przed napastnikiem i bezpiecznego upadania w sytuacjach przemocy.Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony