Wakacyjny czas bawi i uczy nas

Wakacyjny czas bawi i uczy nas

Data publikacji 18.09.2015

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Wakacyjny czas bawi i uczy nas”.

Dobiega końca czas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, jednakże dla dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach w Inowrocławiu, nie był to czas nudy i stagnacji. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, we współpracy z KWP w Bydgoszczy przygotował ofertę zajęć edukacyjno – rozwojowych w ramach projektu „Wakacyjny czas bawi i uczy nas”. Projekt realizowany był ze środków Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach konkursu na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich.

W półkoloniach zorganizowanych w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu uczestniczyło 30 dzieci w wieku 7-15 lat, którym organizatorzy zapewnili szereg atrakcji. Tytuł projektu odzwierciedla niejako zakres oferty programowej skierowanej do odbiorców projektu, ponieważ oprócz zajęć sportowo – rekreacyjnych tj. ścianki wspinaczkowe, mini-golf, kręgle, wyjścia na basen, zajęcia plastyczne, kulinarne prowadzone były również zajęcia profilaktyczne przygotowane przez przedstawicieli Wydziału Prewencji i Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy.

Podczas zajęć profilaktycznych dzieci miały możliwość nabycia wiedzy w zakresie zasad postępowania w przypadku ataku psa, sposobów zapobiegania przemocy rówieśniczej, a także bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Największą atrakcją przedmiotowych zajęć był pokaz sprzętu kryminalistycznego, podczas którego dzieci mogły utrwalić linie papilarne oraz pokaz szkolenia psa służbowego, który zyskał sobie sympatię nie tylko dzieci, ale i opiekunów.

Realizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wpływa niewątpliwie na ograniczanie niepożądanych zjawisk na jakie są one narażone, w szczególności związanych ze stosowaniem alkoholu, narkotyków czy przemocą rówieśniczą. Mamy nadzieje, że w przyszłości organizowane będą podobne inicjatywy, które oprócz aktywizowania najmłodszych, prowadzą również do integracji środowisk zawodowych odpowiedzialnych za zapobieganie patologiom społecznym i eliminowanie ich skutków.

Anna Bigoń
Zespół ds. Funduszy Europejskich
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony