Zielona szkoła – (s)przeciw przemocy

Zielona szkoła – (s)przeciw przemocy

Data publikacji 18.09.2015

Zespół Prewencji Kryminalnej i Patologii Nieletnich KMP w Bydgoszczy wraz z Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego będzie realizować projekt pn. „Zielona szkoła – (s)przeciw przemocy”.


Zespół Prewencji Kryminalnej i Patologii Nieletnich KMP w Bydgoszczy wraz z Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego będzie realizować projekt pn. „Zielona szkoła – (s)przeciw przemocy”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży  zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom klas IV-VI szkół podstawowych z miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego wzięcia udziału    w obozie w Funce w dniach 20-23 maja 2012r. Program zielonej szkoły uwzględnia zajęcia edukacyjno-informacyjne nt. zachowań świadczących o demoralizacji, odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne, sposobach reakcji na zachowania przemocowe, właściwych zachowań podczas imprez masowych, bezpiecznego korzystania z Internetu, komunikacji interpersonalnej oraz przemocy rówieśniczej. Odbędą się także zajęcia rekreacyjno-sportowe i warsztaty plastyczne.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania zjawisku przemocy, integracji dzieci i młodzieży, poszerzania wiedzy i zainteresowań, kształtowania odpowiednich postaw oraz nawiązania współpracy przez instytucje i organizacje wychowujące dzieci. Zajęcia będą przygotowane przez harcerzy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, studentów z Koła Naukowego Instytutu Psychologii „Psycholog w służbie prewencji i profilaktyki” Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz instruktora judo z Policyjnego Towarzystwa Sportowego „GWARDIA”.


Izabela Budna
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy


Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony