HORYZONT 2020

System analizy i korelacji danych multimedialnych do zapobiegania przestępczości zorganizowanej i prowadzenia dochodzeń

Projekt pn. “System analizy i korelacji danych multimedialnych do zapobiegania przestępczości zorganizowanej i prowadzenia dochodzeń” (Multimedia Analysis and Correlation Engine for Organised Crime Prevention and Investigation) - MAGNETO nr 786629 jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu HORYZONT 2020.

Głównym celem projektu jest wytworzenie zestawu narzędzi, które wspomogą organy ścigania w procesie zarządzania, analizy, korelacji oraz wnioskowania z dużych zbiorów danych, charakteryzujących się heterogenicznością.

Projekt MAGNETO jest koordynowany przez organizację: Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) z Grecji.

Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy reprezentuje 3 funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością.

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. sierż. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony