Współpraca międzynarodowa oraz wyspecjalizowane umiejętności kluczem do zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej TRAPEZ

Współpraca międzynarodowa oraz wyspecjalizowane umiejętności kluczem do zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej TRAPEZ

Data publikacji 18.09.2015


Projekt współfinansowany w 85%
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 w ramach Programu PL - 15


Rozpoczyna się realizacja projektu pn. „Współpraca międzynarodowa oraz wyspecjalizowane umiejętności kluczem do zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej TRAPEZ”. Projekt uzyskał 85 % dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

Liderem projektu jest Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie i Izba Celna w Katowicach są partnerami projektu.

Projekt będzie realizowany w latach 2014-2016. Ideą projektu jest przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników służb do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń wynikających z przestępczości transgranicznej i zorganizowanej na obszarze Schengen (m.in. przestępczość narkotykowa, handel ludźmi nielegalne migracje, przestępczość gospodarcza). W ramach projektu przewiduje się organizację 25 bloków szkoleniowych, w których weźmie udział około 730 osób, obejmujących szkolenia specjalistyczne, kursy językowe, szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. 
Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 25-26 września i obejmie zagadnienia związane z przestępczością zorganizowaną i transgraniczną w obszarze Schengen oraz rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych.

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony