Informacje o projekcie - NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 2014-2021 - Policja Kujawsko-Pomorska

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 2014-2021

Logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021


Projekt:
"Szkolenia specjalistyczne szansą
na zwiększenie skuteczności organów ścigania
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej"

realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Informacje o projekcie

W dniu 15 grudnia 2020 roku zostało zawarte Porozumienie nr 1/PA20/NMF/2020 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” z Fundszy Norweskich na lata 2014-2021 pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy.

 
Projekt realizowany w latach 2021 – 2023
 
 
Celem projektu jest poprawa współpracy organów ścigania w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie specjalistycznych szkoleń i dostępu do nowoczesnych technologii. W ramach szkoleń 652 osoby podniosą swoje kwalifikacje w zakresie wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. 
Przedsięwzięcie obejmuje realizację następujących modułów:
 
  1. Moduł 1 - szkolenia w zakresie postępowania w przypadkach ujawniania opakowań (z zawartością substancji) lub substancji co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą one być środkiem odurzającym lub substancją psychotropową lub materiałem wybuchowym (zagrożenia terrorystyczne);
  2. Moduł 2 – szkolenia spadochronowe dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy;
  3. Moduł 3 – szkolenia nurkowe dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy;
  4. Moduł 4 - kryptowaluty jako narzędzie do popełniania przestępstw i prania pieniędzy;
  5. Moduł 5 – szkolenia z metod odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych i ich analizy;
  6. Moduł 6 – kurs języka angielskiego /poziom średniozaawansowany lub zaawansowany/.
 
Projekt pn. „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” korzysta z dofinansowania o wartości: 512 863,30 euro ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojewódzka Policji
Publikacja: st. sierż. Szymon Tworowski