SZKOLENIE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH UJAWNIANIA SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH, PSYCHOTROPOWYCH LUB WYBUCHOWYCH

Logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021


Projekt:
"Szkolenia specjalistyczne szansą
na zwiększenie skuteczności organów ścigania
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej"

Projekt realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2014-2021.Godło i flaga Polski

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szkolenie w zakresie postępowania w przypadkach ujawniania substancji odurzających, psychotropowych lub wybuchowych

W 2021 roku zrealizowano szkolenie w zakresie postępowania w przypadkach ujawniania substancji odurzających, psychotropowych lub wybuchowych dla 139 funkcjonariuszy pionu kryminalnego KWP w Bydgoszczy i jednostek terenowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego oraz Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Angielska wersja językowa - linkTrzydniowe szkolenia odbyły się w trzech grupach w ramach projektu pod nazwą „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” i zostały sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W czasie szkolenia, jego uczestnicy zostali zapoznani z: właściwościami poszczególnych grup środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych w świetle regulacji prawnych, analizą przypadków w zakresie ujawnienia substancji narkotycznych i wybuchowych na podstawie wcześniejszych realizacji Policji oraz algorytmami działania odpowiednich służb i instytucji w przypadku ujawnienia substancji narkotycznych, wybuchowych na cele postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym.

Szkolenie zostało zrealizowane przez Usługi Kryminalistyczne Waldemar Krawczyk w Legionowie.

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy
Publikacja: sierż. szt. Szymon Tworowski

 • Policjanci na sali konferencyjnej słuchający wykładu - widok z frontu.
  Policjanci na sali konferencyjnej słuchający wykładu - widok z frontu.
 • Policjanci na sali konferencyjnej słuchający wykładu - widok z tyłu.
  Policjanci na sali konferencyjnej słuchający wykładu - widok z tyłu.
 • Wykładowca na tle ekranu.
  Wykładowca na tle ekranu.
 • Policjanci na sali konferencyjnej słuchający wykładu - zbliżenie z frontu.
  Policjanci na sali konferencyjnej słuchający wykładu - zbliżenie z frontu.
 • Policjanci na sali konferencyjnej słuchający wykładu - widok z tyłu z wykładowcą w tle.
  Policjanci na sali konferencyjnej słuchający wykładu - widok z tyłu z wykładowcą w tle.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Marcin Woźniak
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Marcin Woźniak
 • Drugi wykładowca na tle ekranu.
  Drugi wykładowca na tle ekranu.
Powrót na górę strony