PRZESTĘPCZOŚĆ KRYPTOWALUTOWA - KONFERENCJA

Przestępczość kryptowalutowa – ciekawe szkolenie

Dzięki pozyskaniu przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego możliwe było zorganizowanie w dniach 10-12.10.2022 r. w Hotelu Arche Żnin konferencji nt. „Przestępczość kryptowalutowa - aspekty procesowe, techniczne i ekonomiczne”, w której uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, sędziowie, prokuratorzy oraz funkcjonariusze ABW, CBA, CBŚP, CBZC, służby celno-skarbowej, policjanci, a także przedstawiciele sektora finansowego. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”.

 

 

 

 

 

Głównym założeniem spotkania było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami zaproszonych instytucji, a docelowo - wypracowanie procedur współdziałania, które powinny ułatwić prawidłowe diagnozowanie dynamicznie rozwijającego się zagrożenia przestępczością kryptowalutową oraz zmniejszyć dystans, jaki dzieli przedstawicieli służb ochrony prawa od ustalania ich sprawców.
W ramach trzydniowego szkolenia zorganizowano wiele ciekawych prelekcji, których autorzy dysponują szeroką wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Wśród nich byli:

 

 • Pan dr Paweł Opitek, prokurator z Prokuratury Krajowej, który wygłosił następujące prelekcje:

- „Kwalifikacja prawna przestępstw popełnianych z wykorzystaniem kryptowalut”.
- „Krypto - instrumenty finansowe, rynek DeFi i polityka AML”.
- „Czynności operacyjno-rozpoznawcze i procesowe ukierunkowane na kryptoaktywa”.
- „Zabezpieczenie majątkowe na kryptowalutach”.
Dlaczego organy ścigania interesują się kryptowalutami? Wprowadzenie do tematu szkolenia”

 • Pan Dariusz Podufalski, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, który wygłosił następujące  prelekcje:

- „Technologia blockchain i tokeny cyfrowe”.
- „Oszustwa z wykorzystaniem bitcoina oraz instrumentów finansowych na rynkach forex w kontekście zabezpieczania dowodów przestępstwa - analiza przypadków”.

 • Pani  Monika Stańczyk, (GIIF) Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów - „Doświadczenia polskiej Jednostki Analityki Finansowej w zakresie analizowania transakcji związanych z obrotem kryptowalutami”.
 • Pan dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków Polskich - „Współpraca sektora bankowego z organami ścigania w zakresie przestępstw popełnianych z wykorzystaniem kryptoaktywów”.
 • Pan Artur Kubiak, giełda kryptowalutowa „Zonda” – „Zasady funkcjonowania giełdy kryptowalut, a możliwości i zakres współpracy z organami ścigania w kontekście pozyskiwania śladów i dowodów cyfrowych”.
 • Pan Kamil Góral, Platforma Analityczna Data Walk - „Śledzenie nielegalnych przepływów bitcoinów – analiza transakcji kryptowalutowych”.
 • Pan Gert Jan van Hardeveld, specjalista z European Cybercrime Centre (EC3), EUROPOLu- „Możliwości wsparcia polskich organów ścigania przez Europol w zwalczaniu przestępczości finansowej popełnionej z wykorzystaniem kryptowalut – studium przypadku” – wykład, który przeprowadzono dzięki internetowej platformie umożliwiającej zdalne połączenie z prelegentem.
 • Mł. insp. dr Jacek Charatynowicz, Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP – „Regulacje prawne oraz zagrożenia związane z obrotem kryptoaktywami”.
 • Podinsp. dr Paweł Gołębiewski, Naczelnik Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia KGP -  „ FINTECH prawne oraz praktyczne aspekty współpracy z organami ścigania”.
 • Podkom. Zbigniew Jabłoński, Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP – „Analiza Big Data jako element odpowiedzi polskiej Policji na zagrożenia wynikające z obrotu walutami wirtualnymi”.
 • Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP Bydgoszcz – „Kryptowaluty, jako narzędzie do popełniania przestępstw i prania pieniędzy - studium przypadku”.

Trzydniowa konferencja poświęcona aspektom procesowym, technicznym i ekonomicznym dzięki arcyciekawym prelekcjom z pewnością wpłynęła na poszerzenie horyzontów dotyczących kryptowalut. Zagadnienie to w wielu wymiarach zostało „odczarowane”, a wiedza w tym zakresie zapewne ugruntowana.

Uczestnicy dowiedzieli się co jest istotne w ramach postępowań przygotowawczych oraz jak należy interpretować przepisy prawa, a także jak prawidłowo diagnozować zagrożenie wynikające z bezprawnych transakcji i przestępstw popełnianych przy użyciu kryptowalut. Zaprezentowano również międzynarodowy wymiar wymiany informacji w zakresie przeciwdziałania przestępczości z wykorzystaniem walut wirtualnych.

Zorganizowanie szkolenia z tak znamienitym gronem doświadczonych prelegentów było możliwe dzięki uzyskaniu finansowania tego przedsięwzięcia w ramach projektu

„Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”, który pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do Pana Zbigniewa Jaszczuka Starosty Żnińskiego, którego pomoc związana z organizacją tego szkolenia była istotna – DZIĘKUJEMY!

 

 

Autor: podinsp. Ewa Przewłoka i mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

 • Komendant policji podczas przemówienia.
 • Goście na stali.
 • Widok sali wykładowej.
 • Policjant przy mównicy.
 • Widok na salę gości.
 • Widok na uczestników szkolenia.
 • Policjantka podczas przemówienia.
 • Prelegent konferencji.
 • Uczestnicy wykładów.
 • Szkolenie - widok prelegenta.
 • Szkoleniowiec na mównicy.
 • Szkolenie i prelekcja.
 • Wykładowca podczas prelekcji.
 • Ogólny widok sali szkoleniowej.
 • Wykładowca podczas prelekcji.
 • Wykładowca podczas prelekcji.
Powrót na górę strony