SZKOLENIA Z NARKOTYKÓW DLA FUNKCJONARIUSZY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI.

Szkolenia z narkotyków dla funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji.

W 2022 roku zrealizowano szkolenia w zakresie postępowania w przypadkach ujawniania substancji odurzających i psychotropowych dla 100 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Szkolenia odbyły się w czterech grupach w ramach projektu pod nazwą „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” i zostały sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W czasie szkolenia, jego uczestnicy zostali zapoznani z: historią rozpowszechniania się narkotyków, przepisami prawnymi dotyczącymi narkomanii, sposobem zabezpieczania materiału dowodowego do badań fizykochemicznych i toksykologicznych, substancjami oraz przedmiotami do konfekcjonowania i zażywania, charakterystycznym zachowaniem osób  będących pod wpływem środków odurzających/substancji psychoaktywnych oraz interpretacją wyników analizy fizykochemicznej i toksykologicznej w postępowaniu sądowym.

Szkolenie zostało zrealizowane przez MASDIAG DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych w Warszawie.

 

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

  • Funkcjonariusze w trakcie szkolenia - widok z przodu.
  • Funkcjonariusze w trakcie szkolenia - widok z tyłu.
  • Wykładowca na tle ekranu.
Powrót na górę strony