ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO BADANIA ZAWARTOŚCI CYFROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH

Logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021


Projekt:
"Szkolenia specjalistyczne szansą
na zwiększenie skuteczności organów ścigania
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej"

Projekt realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2014-2021.Godło i flaga Polski

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakup sprzętu i materiałów do badania zawartości cyfrowych nośników danych

W ramach Modułu 5 projektu pn. „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” zakupiono sprzęt i materiały do badania zawartości cyfrowych nośników danych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy. Pracownia komputerowa została wyposażona w m.in.: mikroskopy, kamery, programatory UFS/eMMC/eMCP NuProg-E, monitor, stacje lutownicze, adaptery i inny sprzęt serwisowy do wykonywania odczytu danych.

Angielska wersja językowa - linkPracownie badań informatycznych wykonują badania zawartości cyfrowych nośników danych w tym telefonów komórkowych dla jednostek Policji w Polsce oraz organów ścigania głównie w postaci prokuratur i sądów. Smartfony są obecnie najbardziej obfitym źródłem dowodowym, które umożliwia skuteczne rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości, zwłaszcza transgranicznej, handlu ludźmi czy cyberprzestępczości. Ilość telefonów trafiających do badań ciągle rośnie. Wzrasta również ich poziom zabezpieczeń. Urządzenia te są często zabezpieczanie kodami, gestami, szyfrowaniem lub celowo uszkadzane przez użytkowników. Aby umożliwić odczytanie danych w takich przypadkach niezbędna jest wysoce specjalistyczna wiedza, która jest trudno dostępna w obiegu powszechnym. Pomimo posiadania technicznie zaawansowanego sprzętu niezbędne jest posiadanie szerokiej wiedzy związanej z metodami odczytu danych z telefonów komórkowych oraz odzyskiwania danych z różnych rodzajów pamięci.
Zakupione materiały i sprzęt zastosowane w pracy pozwolą ekspertom laboratorium na:

 • omijanie zabezpieczeń stosowanych w telefonach komórkowych,
 • odczyt danych z układów NAND, eMMC, eMMCP, UFS po demontażu z telefonu,
 • odczyt danych z uszkodzonych fizycznie telefonów komórkowych.

Sprzęt i materiały zostały sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W kolejnych latach 2022/2023 eksperci Laboratorium Kryminalistycznego będą uczestniczyli w cyklu szkoleń z zakresu metod odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych i ich analizy. Zagadnienia związane z cyfrowym przetwarzaniem informacji ulegają ciągłym modyfikacjom i koniecznym jest nieustanne poszerzanie posiadanej wiedzy i umiejętności, również w odniesieniu do obsługiwanych przez biegłych urządzeń.

 

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka, podinsp. Marcin Kuś
Publikacja: sierż. szt. Szymon Tworowski

 • Laboranci pracujący przy mikroskopie, na monitorze widoczne układy scalone.
  Laboranci pracujący przy mikroskopie, na monitorze widoczne układy scalone.
 • Laborant lutujący układy scalone.
  Laborant lutujący układy scalone.
 • Lborantka obsługująca nowozakupione urządzenie.
  Lborantka obsługująca nowozakupione urządzenie.
Powrót na górę strony