Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci

Data publikacji 18.09.2015

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) i będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku.

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) i będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku. Wcześniej Program Leonardo da Vinci istniał jako samodzielny program i polskie instytucje mogły korzystać z jego wsparcia już od 1998 roku. Program Leonardo da Vinci wspiera mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony