Bezpieczeństwo to wspólna sprawa – wymiana doświadczeń pracowników Policji

Bezpieczeństwo to wspólna sprawa – wymiana doświadczeń pracowników Policji

Data publikacji 18.09.2015

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy jest partnerem projektu pn. „Bezpieczeństwo to wspólna sprawa – wymiana doświadczeń pracowników policji”, który będzie realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Promotorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Sala wykładowa w OosterhoutZakończono realizację projektu partnerskiego z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu pt. „Bezpieczeństwo to wspólna sprawa – wymiana doświadczeń pracowników Policji”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”.
Projekt polegał na wymianie doświadczeń 16 osobowej grupy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji reprezentujących Komendę Główną Policji, Komendy Wojewódzkie Policji we Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy, na temat zapobiegania i zwalczania przestępczości. Wymiana została zorganizowana w Holandii i Niemczech.

Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy reprezentowali: podinsp. Jarosław Świerczyński – Naczelnik Wydziału Prewencji, nadkom. Krzysztof Paczkowski – Zastępca Naczelnika Sztabu Policji, nadkom. Maciej Zdunowski – ekspert Wydziału Ruchu Drogowego.

Podczas wizyty w jednostce Policji Regionu Środkowej i Zachodniej Brabancji w Tilburgu (Holandia), uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją pracy policji holenderskiej, jej zadaniami i strukturą oraz doświadczeniami w zakresie współpracy międzynarodowej z policją belgijską. Jednak największą uwagę uczestników pobytu wzbudzały liczne inicjatywy podejmowane przez policję holenderską we współpracy z władzami lokalnymi i innymi podmiotami mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu:
  • tzw. „łańcuch bezpieczeństwa” – strategia bezpieczeństwa władz samorządowych regionu Środkowej i Zachodniej Brabancji regulująca kwestię podziału zadań partnerów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców;
  • Veiligheidshuis (Bezpieczny Dom) – instytucja, w ramach której działają przedstawiciele: policji, prokuratury, urzędu miejskiego, kuratorium, służb więziennych, opieki społecznej oraz organizacji ds. uzależnień. W Veiligheidshuis rozpatrywane są sprawy dotyczące wykroczeń i przestępstw popełnianych przez młodocianych przestępców;
  • „Secure by Design” - projekt prewencji przestrzennej obejmujący zasady tworzenia bezpiecznych osiedli w tym: zasady przyznawania certyfikatu bezpieczeństwa osiedlom i budynkom mieszkalnym, standardy tworzenia bezpiecznych osiedli, role i zadania partnerów podczas tworzenia i zarządzania bezpiecznym osiedlem, uwarunkowania dotyczące tworzenia bezpiecznej przestrzeni. Po wprowadzeniu certyfikatu zanotowano spadek liczby włamań z 120 000 w 1995 roku do 68 000 w 2004 roku;
  • „Widzieć i być widzianym” – projekt realizowany przez Policję, Urząd Gminy w Moerdijk, Urząd Portowy oraz firmy działające na terenie portu w ramach partnerstwa publiczno – prywatnemu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie portu.

Z kolei w siedzibie Dyrekcji Policji w Hanowerze, największe zainteresowanie wzbudził sposób zabezpieczania imprez sportowych i podział zadań między wszystkie podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez sportowych (policja, służby porządkowe organizatora zawodów sportowych). Ciekawym przedsięwzięciem jest funkcjonowanie na terenie miasta tzw. komisji ds. wypadków drogowych, w skład której wchodzą: Policja, władze miasta, podmiot działający w zakresie bezpieczeństwa na drogach i opcjonalnie firmy przewozowej Üstra.


Komisja dysponuje środkami budżetowymi, które są wykorzystywane na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach (inwestycje drogowe, profilaktyka). Komisja zbiera się raz w roku, a w przypadku zaistnienia wypadku ze skutkiem śmiertelnym, zaraz po jego zaistnieniu. Do komisji trafiają wszystkie raporty o stanie bezpieczeństwa i dokumentacja z wypadków śmiertelnych. Jedną z inicjatyw niemieckiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa n autostradach było ustawienie na autostradach banerów z trzema białymi krzyżami w różnych językach mających na celu ostrzeganie kierowców o zagrożeniach na drodze.


W policji hanowerskiej prowadzone są cykliczne szkolenia dla seniorów z zakresu bezpiecznego korzystania z miejskich środków komunikacji oraz dla dzieci i młodzieży z zasad prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym. Jednym z punktów programu wymiany była wizyta w jednostce Kawalerii Policji Konnej w Hanowerze oraz w „Centrali zarządzania ruchem drogowym”. Do zadań centrali należy: tworzenie map ciągów komunikacyjnych, kierowanie ruchem podczas targów lub innych imprez, zarządzenie informacjami dotyczącymi miejsc budowy i remontów infrastruktury drogowej.

Tekst opracowano na podstawie bezpośrednich relacji i notatek osobistych uczestników projektu.

Izabela Adamczak
Zespół ds. Funduszy Europejskich
KWP w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony