Przygotowanie Kadr Kierowniczych Regionalnych Struktur Policji do Integracji Europejskiej (PROMPOL)

Przygotowanie Kadr Kierowniczych Regionalnych Struktur Policji do Integracji Europejskiej (PROMPOL)

Data publikacji 18.09.2015

W celu umożliwienia uczestnikom „Europejskiego Studium Zarządzania”, finansowanego ze środków CPF, zweryfikowania zdobytej wiedzy z praktyką, KWP w Bydgoszczy uczestniczyło w charakterze partnera w projekcie realizowanym przez KWP w Gdańsku pt. „Przygotowanie Kadr Kierowniczych Regionalnych Struktur Policji do Integracji Europejskiej”.

W celu umożliwienia uczestnikom „Europejskiego Studium Zarządzania”, finansowanego ze środków CPF, zweryfikowania zdobytej wiedzy z praktyką, KWP w Bydgoszczy uczestniczyło w charakterze partnera w projekcie realizowanym przez KWP w Gdańsku pt. „Przygotowanie Kadr Kierowniczych Regionalnych Struktur Policji do Integracji Europejskiej”, finansowanym ze środków programu Leonardo da Vinci. Komendanci miejscy i powiatowi oraz naczelnicy wydziałów KWP w Bydgoszczy podczas dwutygodniowych wizyt zagranicą, mieli okazję zapoznać się z zarządzaniem w policjach innych krajów tj.: Węgier, Rumunii, Niemiec, Szwecji, Grecji, Holandii, a także aspirującej do UE Turcji.

Szerzej o projekcie na www.europa.pomorska.policja.gov.pl
post. Magdalena Jadczak
Wydział Prezydialny
KWP w Bydgoszczy

 

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony