Przygotowanie Regionalnych Struktur Policji do Integracji Europejskiej (PREPOLTOEUROPE)

Przygotowanie Regionalnych Struktur Policji do Integracji Europejskiej (PREPOLTOEUROPE)

Data publikacji 18.09.2015

Projekt nr 3, LATA 2004-2005 pn.: Przygotowanie Regionalnych Struktur Policji do Integracji Europejskiej(PREPOLTOEUROPE)

W 2004 r. KWP w Bydgoszczy, występując w charakterze partnera, przygotowała, wraz z KWP w Gdańsku, projekt wymiany stażowej dla funkcjonariuszy biorących wcześniej udział w szkoleniach w ramach projektu finansowanego ze środków CPF. Dzięki funduszom z Europejskiego Programu Leonardo da Vinci, 20 policjantów z naszego województwa wzięło udział w dwutygodniowych stażach w jednostkach policji holenderskiej oraz instytucjach UE. Podczas wymiany doświadczeń policjanci odwiedzili m.in. Netherlands Centre for International Police Co-operation, Europol, Międzynarodowy Trybunał Karny; spotkali się z polskimi oficerami łącznikowymi w Ambasadzie RP w Hadze i Europolu; udali się także do Brukseli, gdzie zwiedzili Parlament Europejski i Radę UE oraz przyjrzeli się pracy żandarmerii belgijskiej.
post. Magdalena Jadczak
Wydział Prezydialny
KWP w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony