Uroczysta gala wręczenia „Diamentów regionu Kujawsko-Pomorskiego”

Uroczysta gala wręczenia „Diamentów regionu Kujawsko-Pomorskiego”

Data publikacji 18.09.2015

W Dworze Artusa w Toruniu odbyła się wczoraj (5.12.13) uroczysta gala wręczenia „Diamentów regionu Kujawsko-Pomorskiego”. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wygrała diament regionu w kategorii bezpieczeństwo. Statuetkę z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki.

W Dworze Artusa w Toruniu odbyła się wczoraj (5.12.13) uroczysta gala wręczenia „Diamentów regionu Kujawsko-Pomorskiego”. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wygrała diament regionu w kategorii bezpieczeństwo. Statuetkę z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki.

Zdjęcie z uroczystej gali wręczenia „Diamentów regionu Kujawsko-Pomorskiego” - Marszałek Województwa  Zdjęcie z uroczystej gali wręczenia „Diamentów regionu Kujawsko-Pomorskiego” - prowadzący
 

Organizatorami plebiscytu „Diamenty regionu Kujawsko-Pomorskiego” byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wydawnictwo „Express Media”, wydawca „Nowości”. Celem konkursu było wyłonienie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, firmy, organizacje i instytucje, które są istotne dla rozwoju regionu Kujawsko-Pomorskiego. Projekty można było zgłaszać w 13 kategoriach, takich jak: mikro przedsiębiorstwa, makro przedsiębiorstwa, samorządy, kultura-inwestycje, edukacja, zdrowie, inwestycje społeczne, dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo, turystyka, infrastruktura, rewitalizacja miast, najbardziej innowacyjny podmiot w regionie. Mieszkańcy mieli okazję głosować w kategorii „Diament Mieszkańców”.

Zdjęcie z uroczystej gali wręczenia „Diamentów regionu Kujawsko-Pomorskiego” - Wręczenia wyróżnienia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy
 


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy w latach 2007 – 2013 zrealizowała 4 przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do konkursu zgłosiła 2 projekty: „Wdrożenie nowoczesnej platformy teleinformatycznej dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez budowę regionalnego centrum zarządzania sieciami i przetwarzania danych w KWP w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną chroniącą lokalne styki z siecią publiczną Internet” oraz „Termomodernizacja elewacji budynków od strony Placu Wolności z wymianą stolarki oraz docieplenie dachów wraz z wymianą pokrycia na budynkach KPP w Żninie”.

Zdjęcie z uroczystej gali wręczenia „Diamentów regionu Kujawsko-Pomorskiego” - zdjęcie laureatów


Przedmiotem teleinformatycznego projektu było uruchomienie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy profesjonalnego regionalnego centrum zarządzania sieciami teleinformatycznymi Policji wraz z centralnym punktem przetwarzania danych informatycznych służących do zapewnienia wysokiego poziomu zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz uruchomienie opartej o urządzenia UTM nowoczesnej platformy sprzętowej zapewniającej wysokie bezpieczeństwo w ruchu internetowym generowanym pomiędzy społeczeństwem a Policją. W ramach planowanego centrum zarządzania sieciami i przetwarzania danych została utworzona nowoczesna serwerownia wraz z potrzebną do jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną. Koszt wdrożenia projektu to 2.582.891,38 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.937.168,50 zł.

 

Drugi projekt umożliwił rewitalizację budynków Komendy Powiatowej Policji w Żninie i przywrócenie dawnego blasku zabytkowym, posiadającym duże walory architektoniczne obiektom, które wchodzą w skład zwartej zabudowy centralnego placu w mieście, stanowiącego atrakcję turystyczną Żnina. Odnowa obiektów komendy powiatowej wraz z ich dociepleniem wpłynęła na poprawę warunków lokalowych funkcjonariuszy/pracowników Policji w Żninie oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Koszt wdrożenia przedsięwzięcia to 258.393,68 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 129.196,84 zł.

Izabela Adamczak-Garstecka

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy

 

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony