Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, telefon: 47 751 52 30, faks: 47 751 52 29

Zestawienie znaków: znak Funduszy Europejskich, znak Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak województwa kujawsko-pomorskiego, znak Unii Europejskiej.

Zakup specjalistycznych pojazdów do przewozu psów służbowych służących do akcji poszukiwawczo-ratowniczych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego

W dniu 27 lipca 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała Porozumienie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn: „Zakup specjalistycznych pojazdów do przewozu psów służbowych służących do akcji poszukiwawczo-ratowniczych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest ujednolicenie wyposażenia zaplecza kynologicznego w utworzonych strefach/ogniwach w jednostkach: KMP Bydgoszcz, KMP Włocławek, KPP Rypin, KMP Grudziądz oraz KPP Inowrocław. W Kujawsko-Pomorskiej Policji utworzono 6 stref/ogniw: I - KMP Bydgoszcz (miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, nakielski i sępoleński), II - KMP Grudziądz (miasto Grudziądz, powiat grudziądzki, świecki, tucholski), III - KMP Toruń (miasto Toruń, powiaty: toruński, chełmiński, aleksandrowski), IV - KPP Rypin (miasto Rypin, powiaty: rypiński, brodnicki, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński), V - KMP Włocławek (miasto Włocławek, powiaty: włocławski, lipnowski) VI - KPP Inowrocław (miasto Inowrocław, powiaty: inowrocławski, radziejowski, żniński, mogileński). Przewodnicy psów w ramach swojej odpowiedzialności strefowej, oprócz realizacji zadań związanych z pełnieniem służby na rzecz swoich jednostek, obsługują również zdarzenia na terenie jednostek wchodzących w skład danej strefy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności psy służbowe wykorzystane mogą zostać podczas działań ratowniczych, poszukiwawczych, w sytuacjach usuwania skutków katastrof, klęsk żywiołowych lub poważnych awarii technicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa skuteczności prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych poprzez zakup 5 samochodów specjalistycznych dostosowanych do przewozu psów policyjnych i ich przewodników. Realizacja projektu: podniesie jakość i szybkość transportu psów służbowych do miejsca zdarzenia, zwiększy bezpieczeństwo policjantów, jak i psów służbowych Policji, wpłynie korzystnie na stan psychiczny i fizyczny psów służbowych co zwiększy ich skuteczność, poprawi współpracę z innymi służbami ratowniczymi podczas wspólnych działań, zmniejszy zanieczyszczenie środowiska oraz nakłady finansowe na bieżące naprawy samochodów specjalistycznych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.000.000 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 650.000 zł.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka
Publikacja: st. sierż. Szymon Tworowski

  • Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Powrót na górę strony