Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, telefon: 47 751 52 30, faks: 47 751 52 29

Zestawienie znaków: znak Funduszy Europejskich, znak Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak województwa kujawsko-pomorskiego, znak Unii Europejskiej.

Zakup specjalistycznych pojazdów do przewozu psów służbowych służących do akcji poszukiwawczo-ratowniczych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego

W dniu 27 lipca 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała Porozumienie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn: „Zakup specjalistycznych pojazdów do przewozu psów służbowych służących do akcji poszukiwawczo-ratowniczych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest ujednolicenie pomieszczeń dla psów w utworzonych strefach/ogniwach w jednostkach:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
 • Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie,
 • Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

W Kujawsko-Pomorskiej Policji utworzono 6 stref / ogniw:

 • Strefa I - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zawierająca miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, nakielski i sępoleński,
 • Strefa II - Komenda Miejska Policji w Grudziądzu zawierająca miasto Grudziądz, powiat grudziądzki, świecki, tucholski,
 • Strefa III - Komenda Miejska Policji w Toruniu zawierająca miasto Toruń, powiaty: toruński, chełmiński, aleksandrowski,
 • Strefa IV - Komenda Powiatowa Policji w Rypinie zawierajaca miasto Rypin, powiaty: rypiński, brodnicki, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński,
 • Strefa V - Komenda Miejska Policji we Włocławku zawierająca miasto Włocławek, powiaty: włocławski, lipnowski,
 • Strefa VI - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu zawierająca miasto Inowrocław, powiaty: inowrocławski, radziejowski, żniński, mogileński.

Przewodnicy psów w ramach swojej odpowiedzialności strefowej, oprócz realizacji zadań związanych z pełnieniem służby na rzecz swoich jednostek, obsługują również zdarzenia na terenie jednostek wchodzących w skład danej strefy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności psy służbowe wykorzystane mogą zostać podczas działań ratowniczych, poszukiwawczych, w sytuacjach usuwania skutków katastrof, klęsk żywiołowych lub poważnych awarii technicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa skuteczności prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych poprzez zakup 5 samochodów specjalistycznych dostosowanych do przewozu psów policyjnych i ich przewodników. Realizacja projektu: podniesie jakość i szybkość transportu psów służbowych do miejsca zdarzenia, zwiększy bezpieczeństwo policjantów, jak i psów służbowych Policji, wpłynie korzystnie na stan psychiczny i fizyczny psów służbowych co zwiększy ich skuteczność, poprawi współpracę z innymi służbami ratowniczymi podczas wspólnych działań, zmniejszy zanieczyszczenie środowiska oraz nakłady finansowe na bieżące naprawy samochodów specjalistycznych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.000.000 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 650.000 zł.

 

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka
Fotografie: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozmawiający przy stole konferencyjnym, w tle baner z napisem Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2021. Fotografia: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   
 • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ściskający sobie dłonie w porozumieniu. W tle baner z napisem Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2021. Fotografia: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w trakcie rozmowy. Fotografia: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   
 

Nowe radiowozy do przewozu policyjnych psów

Oznakowane radiowozy, przystosowane do przewozu policyjnych psów, trafiły do jednostek policji w kujawsko-pomorskiem. Ich zakup, za kwotę ponad 1 mln złotych, był możliwy dzięki środkom pochodzącym z budżetu polskiej Policji oraz dofinansowaniu, w kwocie 650 tys. złotych, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

W dniu 22.02.2023 r. przed Komisariatem Policji Toruń-Rubinkowo, podczas uroczystości, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, po przywitaniu przybyłych gości,  powiedział:

 • (…) Dzisiejsza uroczysta zbiórka jest poświęcona przekazaniu do użytku samochodów, które dedykowane są do służby przewodników i naszych czworonożnych „przyjaciół”, czyli psów wykorzystywanych w polskiej Policji. (…) Samochody są przystosowane do komfortowej pracy przewodników i psów służbowych. (…) Jestem przekonany, że 80 psów służbowych, które pracują dla naszego garnizonu i 50 przewodników, będzie miało doskonałe warunki pracy, wzmocni to poczucie bezpieczeństwa obywateli, ale przede wszystkim zwiększy komfort pracy naszych czworonożnych przyjaciół. O to bardzo dbamy. (…) Ostatnie lata to czas, gdy bardzo pochyliliśmy się nad kwestią kynologiczną w polskiej Policji (…) Każdy pies, który zakończy pracę ma dożywotnią emeryturę. To zabezpieczenie w kwestii wyżywienia, leczenia i opieki do końca swoich dni.

W czasie uroczystości głos zabrał także Wicemarszałek Województwa Pan Zbigniew Ostrowski, który powiedział:

 • (…) „Pies jest największym przyjacielem człowieka” w Policji wypełnia się to polskie powiedzenie. W działaniach policyjnych wiemy do czego wykorzystywane są psy. Do tropienia nie tylko przestępców, ale także do szukania ludzi, którzy zaginęli czy do wyszukiwania niebezpiecznych materiałów. Można by tu przedstawić długi indeks działań. Więź między przewodnikami policjantami, a ich towarzyszami w pracy jest niesamowita, bo prawie standardem jest, że psy, które przechodzą na emeryturę trafiają pod opiekę swoich przewodników.

W ramach projektu pn. „Zakup specjalistycznych pojazdów do przewozu psów służbowych służących do akcji poszukiwawczo-ratowniczych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego” policyjny tabor specjalistycznych radiowozów powiększył się o 5 aut, przystosowanych do przewozu przewodników wraz z policyjnymi psami. To 5 oznakowanych pojazdów marki Ford Transit Custom, przystosowanych do jednorazowego przewozu czterech psów służbowych oraz pięciu policjantów. Łączna wartość tych pojazdów wyniosła 1 113 500,00 zł. Zakup został dofinansowany kwotą 650 000 zł w ramach „Porozumienia z dnia 27.07.2021 r. o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Radiowozy trafią do komend miejskich i powiatowych w  Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Rypinie. W kujawsko - pomorskiej Policji służy obecnie 80 psów, którymi opiekuje się 50 policjantów przewodników. Są to psy: patrolowo-tropiące, patrolowe, tropiące, do wyszukiwania zwłok ludzkich, zapachów narkotyków i zapachów materiałów wybuchowych. Uroczystą zbiórkę zakończył pokaz tresury, ale także możliwości przewodników i psów w codziennej policyjnej pracy.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

 • Pokaz umiejętności psów służbowych. Pozorant został złapany przez psa za rękę, Policjant trzyma psa.
 • Przewodnicy psów ze swoimi psami służbowymi podczas pokazu. Psy idą przy nogach Policjantów.
 • Wnętrze samochodu do przewozu psów służbowych. Tył furgonu, widać cztery kojce dla psów.
 • Wręczenie kluczyków do samochodu. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręcza kluczyki przewodnikowi, w tle policjanci z psami i pojazdy.
 • Oznakowane radiowozy do przewozu psów służbowych ustawione w szpalerze na tle budynku policyjnego.
 • Pokaz tresury psów służbowych, kilku przewodników rozproszonych na przestrzeni trawiastego placu pracuje z psami.
 • Przewodnicy psów z pieskami przed radiowozami do przewozu psów na tle policyjnego budynku.
 • Plakat promujący projekt. Dwa psy służbowe stojące na tle radiowozu. Napis na plakacie: "Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zakup specjalistycznych pojazdów do przewozu psów służbowych służących do akcji poszukiwawczo-ratowniczych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego". Celem projektu jest poprawa skuteczności prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych poprzez zakup 5 samochodów specjalistycznych dostosowanych do przewozu psów policyjnych i ich przewodników. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 650 000 zł."
Powrót na górę strony