Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, telefon: 47 751 52 30, faks: 47 751 52 29

Zestawienie znaków: znak Funduszy Europejskich, znak Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak województwa kujawsko-pomorskiego, znak Unii Europejskiej.

Specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych

W dniu 22 maja 2023 roku Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała Porozumienie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn: „Zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych dla Kujawsko-Pomorskiej Policji” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla KWP w Bydgoszczy.
Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych podczas wystąpienia katastrof naturalnych i poważnych awarii, tj.

  1. łódź motorowa z przyczepą - 1 szt.
  2. nożycorozpieracz hydrauliczny - 1 szt.
  3. hydrauliczny wyważacz do drzwi - 1 szt.
  4. detektor gazów - 1 szt.
  5. kombinezony abordażowe - 8 szt.
  6. zestawy nurkowe dwubutlowe (twin set) - 4 szt.
  7. generator prądu 7,5 kW - 1 szt.
  8. generator prądu 48 kW – 1 szt.

Wyposażenie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w specjalistyczny sprzęt umożliwi prowadzenie akcji ratowniczych i zabezpieczających w sytuacjach kryzysowych, wpłynie na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszy jak i osób potrzebujący pomocy, a w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz przy usuwaniu ich skutków pozwoli na skuteczne wsparcie pozostałych służb ratowniczych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wyniesie 907 863,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 590 110,95 zł.

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony