Archiwum aktualności

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association Region Bydgoszcz

Data publikacji 10.03.2016

W dniu 25 lutego 2016 roku na terenie OP KWP Bydgoszcz odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Regionu Bydgoszcz Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska.

Podczas zebrania członkowie IPA wysłuchali sprawozdań z działalności ustępującego zarządu Regionu IPA Bydgoszcz a następnie udzielono absolutorium i przystąpiono do wyborów nowych władz regionu IPA Bydgoszcz.

Na przewodniczącego Regionu IPA Bydgoszcz wybrano kol. Jerzego Archackiego. Następnie głosowano nad wyborem sekretarza, którym został kol. Marcin Żmudziński, Wojciecha Jakubowskiego wybrano na skarbnika. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został kol. Jerzy Adamczyk.

Podczas zebrania wybrano również 11 delegatów /w tym dwóch rezerwowych/ na konferencję Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzką IPA Bydgoszcz Sekcja Polska.

Autor: Tekst: Krzysztof Warchał, Zdjęcia: Paweł Mazurek
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony