Archiwum aktualności

Staż zawodowy oficera Policji niemieckiej – Polizeihauptkommissar Andreasa Hempe (Betzdorf-Niemcy)

Data publikacji 07.06.2017

W dniach 8 – 21 maja br. w ramach programu Placement Programme IPA przebywał w garnizonie kujawsko-pomorskiej Policji oficer Policji niemieckiej Polizeihauptkommissar Andreas Hempe (IPA – Betzdorf/Niemcy).

Kolega z Niemiec na co dzień pracuje w jednostce Policji w miejscowości Betzdorf w landzie Nadrenia – Palatynat w zachodniej części Niemiec w pionie prewencji jako dzielnicowy,  posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe (staż pracy w policji – 41 lat, w tym 12 lat jako dzielnicowy). Podczas stażu kolega spotkał się z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Pawłem Spychałą, Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy, Komendantem Miejskim Policji w Toruniu,  Komendantem Powiatowym Policji w Żninie, Komendantem Komisariatu Policji Toruń – Śródmieście, Komendantem Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście, Komendantem Komisariatu Bydgoszcz - Wyżyny oraz kierownikami komórek organizacyjnych pionu prewencji  KWP w Bydgoszczy.
 
 Zapoznał się ze strukturą organizacyjną, pracą funkcjonariuszy i wyposażeniem z jednostek Policji i komórek organizacyjnych w naszym garnizonie m.in. KWP                        w Bydgoszczy (wydziałów: WPA, Prewencji, Ruchu Drogowego, Sztabu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego), KMP w Bydgoszczy, KP Bydgoszcz – Śródmieście, KP Bydgoszcz - Wyżyny, KMP w Toruniu, KP Toruń – Śródmieście, KPP w Żninie. 
 
Bardzo cennym doświadczeniem zawodowym dla niego – jak sam podkreślał było uczestniczenie w czynnościach w czasie służby w patrolach zmotoryzowanych i dzielnicowymi z KP Bydgoszcz – Śródmieście, KP Bydgoszcz - Wyżyny, podczas których mógł bezpośrednio uczestniczyć w podejmowanych interwencjach, wymieniać spostrzeżenia i doświadczenia zawodowe, poznać zjawiska patologiczne z które występują również    w Niemczech. Brał udział w zajęciach na strzelnicy w KP Toruń – Podgórz. Dzięki uprzejmości szefów służb ochrony, kolega zapoznał się z funkcjonowaniem, wyposażeniem  służby ochrony Portu Lotniczego w Bydgoszczy, odwiedził Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. 
W czasie wolnym od służby kolega zwiedził Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek. Jako zapalony miłośnik przyrody miał okazję poznać uroki okolic Biskupina oraz naszego wybrzeża na półwyspie helskim.  Podczas rozmów w gronie członków IPA mieliśmy okazję poznać ponad 50 letnią działalność IPA w jednostce Policji Betzdorf, porozmawiać, wymienić doświadczeniami i upominkami.  
 

 

Autor: Mariusz Jaszewski, Foto : Paweł Mazurek
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony