Pierwsza Pomoc - Pierwsza Pomoc: czynności ratujące życie - Policja Kujawsko-Pomorska

Pierwsza Pomoc: czynności ratujące życie

Policja Kujawsko-Pomorska

Pierwsza Pomoc

Data publikacji 18.09.2015

Udzielenie Pierwszej pomocy przedmedycznej jest obowiązkiem każdej osoby, nie tylko ratownika medycznego czy policjanta.

 

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

nie udziela pomocy,
mogąc jej udzielić bez narażenia siebie
lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

(art. 162 § 1 Kodeksu Karnego)

 

Zapraszamy do pobierania bezpłatnej aplikacji "Pierwsza Pomoc" dostępnej dla telefonów w systemie Android i iOS, a także do pobrania informatora "Pierwsza Pomoc" w wersji PDF i do ogladania filmów szkoleniowych z Pierwszej Pomocy.

Użyj kodu QR lub kliknij w ikonę. 

 

Aplikacja "Pierwsza Pomoc dla systemu Android.

 

 

Aplikacja "Pierwsza Pomoc dla systemu iOS.

 

 

Informator "Pierwsza Pomoc" w wersji PDF.

 

 

Kanał filmowy Youtube "Pierwsza Pomoc".

 

 


Udzielenie Pierwszej pomocy przedmedycznej jest obowiązkiem każdej osoby, nie tylko ratownika medycznego czy policjanta. Pierwsza pomoc to czynności wykonane w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw nieszczęśliwych wypadków. Często od prawidłowego wykonania tych czynności może zależeć życie ludzkie.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy przygotowała materiał szkoleniowy,
który obrazuje w jaki sposób ta pomoc powinna zostać udzielona.

 
PIERWSZA POMOC
podstawowe czynności ratujące życie
- filmy szkoleniowe -

 

 
 
 
 
 
ICE
 
Autor: st. post. Szymon Tworowski
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski