Odznaczenia zasłużonych krwiodawców

Odznaczenia zasłużonych krwiodawców

Data publikacji 18.09.2015

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym honorowym dawcom krwi po oddaniu krwi w ilości podanej poniżej:

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej I stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej II stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej III stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

 

(dawniej I stopnia) (dawniej II stopnia) (dawniej III stopnia)


        

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

 

Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.


Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1.    Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;
2.    dyrektora Instytutu lub
3.    organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

 

 

Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Kryształowe Serce jest to wyróżnienie, które może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. Mogą je otrzymać osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Prowadziły systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
  • krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi pierwszego stopnia i Odznakę Honorową PCK drugiego stopnia,
  • pozostali działacze Odznakę Honorową PCK pierwszego stopnia.
Wyróżnienie przyznaje jeden raz w roku Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Do jego wręczania upoważnieni są członkowie KR HDK oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.

 
 

Autor: Monika Miękczyńska
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony