Kryminalistyka

KRYMINALISTYKA

Data publikacji 18.09.2015

Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania w zakresie: wykonywania ekspertyz kryminalistycznych i innych czynności techniczno-kryminali­stycznych na potrzeby Policji i innych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości; pomocy i doradztwa komórkom techniki kryminalistycznej w zakresie wyposażenia w sprzęt i środki techniczne.

Zadania Laboratorium Kryminalistycznego

 
Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania w zakresie:
  1. wykonywania ekspertyz kryminalistycznych i innych czynności techniczno-kryminali­stycznych na potrzeby Policji i innych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości;
  2. pomocy i doradztwa komórkom techniki kryminalistycznej w zakresie wyposażenia w sprzęt i środki techniczne;
  3. prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych techniki kryminalistycznej;
  4. udzielania pomocy, a w razie potrzeby uczestniczenia w oględzinach i innych czynnościach proceso­wych dotyczących najpoważniejszych przestępstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  5. prowadzenia kartotek i innych zbiorów kryminalistycznych;
  6. rejestracji śladów w ramach Systemu Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej;
  7. prowadzenia lub udziału w pracach badawczo-wdrożeniowych z zakresu techniki krymi­nalistycznej;
  8. realizacji współpracy z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie wprowadzania no­wych technik;
  9. monitorowania organizacji i oceny pracy techników kryminalistyki w jednostkach organizacyjnych Policji województwa Kujawsko-pomorskiego.
W skład wydziału wchodzi:
  1. Sekcja Technik Audiowizualnych.
 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony