Historia Laboratorium Kryminalistycznego

Historia Laboratorium Kryminalistycznego

 

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w obecnej formie istnieje od 1 października 1992 r. Zostało powołane do życia na podstawie Rozkazu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy Nr 1 z dnia 1 sierpnia 1992 r. Kontynuuje ono działalność dawnego Wydziału Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy, w zakresie wykonawstwa ekspertyz kryminalistycznych zlecanych przez jednostki Policji, Prokuratury i Sądy.

Nadrzędnym celem Laboratorium Kryminalistycznego jest realizacja badań kryminalistycznych, w sposób zapewniający wiarygodność i obiektywność wyników. Często wnioski z opinii kryminalistycznych są kluczowym dowodem w postępowaniu sądowym czy przygotowawczym i w znaczący sposób wpływają na ludzki los. Chcąc zapewnić wiarygodność i powtarzalność uzyskiwanych wyników eksperci tut. Laboratorium opracowali, opisali i wdrożyli metody badawcze, których celem jest ujednolicenie stosowanych procedur oraz zapewnienie poprawności wykonywanych badań.
W 2004 r. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wdrożyło system zarządzania oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, który miał pomóc w utrzymaniu wysokich standardów wykonywania badań.
W 2013 r. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje techniczne tut. Laboratorium do wykonywania opinii kryminalistycznych z zakresu „Identyfikacji daktyloskopijnej” w dziedzinie nauk sądowych. Tym samym bydgoskie Laboratorium dołączyło do grona elitarnych laboratoriów posiadających akredytację, których wyniki uznawane są na całym świecie.
W 2015 r. Laboratorium rozszerzyło i uaktualniło zakres akredytacji o procedury badawcze "Badania traseologiczne" oraz "Badania śladów i odwzorowań linii papilarnych" (obejmującą badania z zakresu wizualizacji śladów linii papilarnych i identyfikacji ich odwzorowań).

 

 

Autor: Kierownik ds. Jakości LK KWP w Bydgoszczy st. asp. mgr inż. Marcin Piasecki
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony