Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 18.09.2015
Baner kierownictwo
 

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego:
mł. insp. Radosław Jądrzak

Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego:
podinsp. Marcin Kuś

 

Kierownictwo LK KWP w Bydgoszczy:

2016-2021 mł. insp. Bogdan Kamiński
2011-2016 mł. insp. Sławomir Barca
2003-2011 mł. insp. Jarosław Drzewiecki
1987-2003 mł. insp Brunon Jaruminowski
1972-1987 mjr Bogusław Dymel
 
 
Naczelnik Laboratorium nadzoruje pracę oraz realizację czynności w Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów, Sekcji Chemii  oraz Zespołu ds. Jakości, Organizacji i Nadzoru.
Zastępca Naczelnika Laboratorium nadzoruje pracę oraz realizację czynności w Sekcjach Daktyloskopii i Traseologii, Technik Audiowizualnych.
Obecną strukturę Laboratorium Kryminalistycznego oraz specjalności badawcze przedstawia poniższy schemat.
 
 
Schemat organizacyjny w wersji graficznej.
 
 

Autor: Opr. Marcin Piasecki LK KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony