Metody i terminy badań

Metody i terminy badań

Wypełniając dyspozycje nałożone na dostawców usług kryminalistycznych przez Decyzję Ramową Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy informuje, iż posiada akredytację na zgodność z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w obszarze regulowanym prawnie – w zakresie badań daktyloskopijnych.

Oprócz wymaganych ww. decyzją akredytowanych metod badawczych tut. LK posiada również akredytację w zakresie badań traseologicznych.
Dodatkowo w ramach realizacji zadań stosuje opisane procedurami badawczymi metody w zakresie:
    • klasycznych badań dokumentów, 
    • badań mechanoskopijnych,
    • badań wypadków drogowych,
    • badań chemicznych - krwi na zawartość alkoholu etylowego, analizy siarczanu (VI) amfetaminy oraz Δ-9-THC

Wszystkie zlecane przez Państwa badania wykonywane są w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Bydgoszczy zgodnie z metodykami i wytycznymi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Informujemy, iż zlecenie Laboratorium Kryminalistycznemu KWP w Bydgoszczy badań kryminalistycznych będzie jednocześnie akceptacją stosowanych metod badawczych. W przypadku badań niszczących należy w dokumencie zlecającym przeprowadzenie badań zawrzeć informację o wyrażeniu zgody na takie badanie.
W przypadku konieczności zlecania badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji, zgodnie z przyjętą regionalizacją lub w CLKP, informacje o stosowanych w nich metodach badawczych oraz terminach ich wykonania znajdą Państwo na stronach internetowych laboratoriów Komend Wojewódzkich Policji:
    • w Gdańsku (dla badań z zakresu: fonoskopii, broni i balistyki, genetyki sądowej) – tel.: 47 741 49 97, fax.: 47 741 48 55;
    • w Szczecinie (dla badań z zakresu: broni i balistyki, genetyki sądowej) – tel: 47 781 15 25, fax: 47 781 55 23;
    • w Białymstoku (dla badań z zakresu: antroposkopii) – tel: 47 711 32 40, fax: 47 711 32 41;
    • w Komendzie Stołecznej Policji (dla badań z zakresu osmologii) – tel: 47 723 64 94, fax: 47 723 61 97;
    • w CLKP (link:https://clkp.policja.pl).
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z realizacją badań lub innych czynności laboratoryjnych, nasz personel udzieli Państwu niezbędnych informacji i/lub wyjaśnień.

TERMINY REALIZACJI BADAŃ
Terminy realizacji badań w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Bydgoszczy zależą od:
    • bieżącego obciążenia biegłych i/lub certyfikowanych specjalistów z danej specjalności kryminalistycznej,
    • obszerności materiału badawczego,
    • przekazania pełnego (wystarczającego do wykonania badań i sformułowania wniosków opinii) i poprawnie zabezpieczonego pod względem techniczno-procesowym materiału badawczego,
    • właściwego sformułowania pytań w dokumencie zlecającym badania.
Przewidywany termin oczekiwania na wykonanie badań:
plik do pobrania: Terminy realizacji badań w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Bydgoszczy

Autor: podkom. mgr inż. Marcin Piasecki, Kierownik ds. Zarządzania Jakością LK KWP w Bydgoszczy
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony