Sekcja Mechanoskopii i Badań Dokumentów

Sekcja Mechanoskopii i Badań Dokumentów

Sekcja Mechanoskopii i Badań Dokumentów składa się z pięciu pracowni:

1.     Pracownia Badań Klasycznych Dokumentów, do której zadań należy:

 • analiza porównawcza rękopisów;
 • identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów.

2.    Pracowania Badań Technicznych Dokumentów, do której zadań należy:

 • określanie technik wytwarzania dokumentów oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia;
 • analiza dokumentów w celu odczytania zapisów;
 • badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, maszyn do pisania i urządzeń drukujących;
 • określenie autentyczności dokumentów pod kątem przerobienia lub podrobienia;
 • badania środków kryjących;
 • ustalanie kolejności zapisów na podstawie analizy krzyżujących się linii.

3.    Pracownia Badań Wypadków Drogowych, do której zadań należy:

 • rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu, odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów;
 • określanie na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem drogowym oraz odległości między nimi;
 • badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tachografów, itp.);
 • badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym;
 • określanie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów.

4.    Pracownia Badań Mechanoskopijnych, do której zadań należy:

 • identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów użycia;
 • badania mechanicznych urządzeń zamykających;
 • badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach;
 • badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów;
 • określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów;
 • określanie czy przedmioty przed rozdzieleniem stanowiły całość;
 • określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu rozbicia lub uszkodzenia szyb;
 • badanie plomb i plombownic;
 • identyfikacja maszyn do produkcji płyt CD;
 • badania monet i wyrobów jubilerskich.

5.    Pracownia Badań Poligraficznych – do zadań należy:

 • badania osoby w celu ustalenia jej związku ze zdarzeniem lub wiedzy o nim;
 • weryfikacji ustaleń wersyjnych;
 • kierunkowania postępowania;
 • eliminacji osób podejrzanych;
 • weryfikacji zeznań świadka;
 • weryfikacji wyjaśnień podejrzanego;
 • sprawdzania alibi;
 • wyjaśnienia sprzeczności w wypowiedziach (zeznaniach, wyjaśnieniach, informacjach);
 • typowania osób mających związek ze zdarzeniem;
 • wskazywania dowodów poszlakowych;
 • wskazywania możliwości uzyskania dowodów itp.

Biegli tworzący Sekcję Mechanoskopii i Badań Dokumentów posiadają przygotowanie merytoryczne i zawodowe, pozwalające na wykonywanie ekspertyz o największym stopniu skomplikowania. Ilość zrealizowanych spraw  oraz ich zróżnicowanie metodologiczne sprawia, iż biegli z Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów posiadają nieprzeciętne doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywania badań i sporządzanie ekspertyz na najwyższym poziomie.

Badania w wyżej opisanych pracowniach wykonywane są w oparciu o metodyki i wytyczne opracowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz z wykorzystaniem najnowszego sprzętu badawczego i literatury fachowej.
Poszczególne pracownie posiadają również procedury własne:

Pracownia Badań Dokumentów:
"Badania rękopisów"

Pracownia Badań Wypadków Drogowych:
"Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego "
"Badania elementów i podzespołów pojazdów"

Pracownia Mechanoskopii
"Badania śladów mechanoskopijnych"
"Badania oznaczeń identyfikacyjnych"

Pracownia Mechanoskopii bierze udział w badaniach biegłości organizowanych przez Collaborative Testing Services (CTS) oraz w badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. W programie porównań międzylaboratoryjnych, organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, bierze również udział Pracownia Badań Dokumentów.


Kontakt:
Kierownik Sekcji Mechanoskopi i Badań Dokumentów
tel. resort.:47 751 10 94
tel. służbowy: 512 807 439
Lotus: marcin.syka@bg.policja.gov.pl

Autor: Marcin Syka, Marcin Piasecki Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony