Sekcja Technik Audiowizualnych - Policja Kujawsko-Pomorska

Sekcja Technik Audiowizualnych

Sekcja Technik Audiowizualnych

W skład Sekcji Technik Audiowizualnych wchodzą pracownie realizujące badania z zakresu zapisów wizualnych, informatycznych oraz antroposkopijnych.

Pracownia badania zapisów wizualnych
W zakresie czynności biegłego ze specjalności badań zapisów wizyjnych znajdują się badania:

 • Opracowywanie kopii zapisu obrazu analogowego i cyfrowego,
 • Digitalizacja obrazów analogowych,
 • Edycja nieliniowa i konwersja zapisów wizualnych,
 • Poprawa jakości zapisów wizualnych,
 • Wyodrębnianie z nagrań stopklatek i ich edycja,
 • Rejestracja foto-wideo i wykonywanie dokumentacji poglądowych,
 • Pobieranie materiału porównawczego w formie zapisów wizualnych do badań identyfikacyjnych własnych i badań z innych specjalności, 
 • Maskowanie obiektów na zapisach wizualnych,
 • Wykonywanie kopii binarnych dysków,
 • Zabezpieczanie zapisów z rejestratorów, z wyłączeniem interfejsów sieciowych,
 • Identyfikacja przedmiotów na podstawie zapisów wizualnych (np. odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych, logo itp.),
 • Analiza zapisów cyfrowych i zdjęć analogowych pod kątem ingerencji w zarejestrowany obraz.
 • Ustalenie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz.
 • Dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np. selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji prędkości poruszających się obiektów.

Pracownia badań informatycznych
W zakresie czynności biegłego ze specjalności badań informatycznych znajdują się badania:

 • Zabezpieczanie danych z komputerów, dysków,
 • Wykonywanie kopii nośników danych,
 • Zgrywanie zawartości telefonów komórkowych,
 • Przeglądanie plików i wstępna selekcja,
 • Konwertowanie plików,
 • Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • Ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci,
 • Ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem:
  • Ustalania legalności, wyceny i właściwości praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
  • Ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np.: pornografia, erotyka, przemoc, itp.),
  • Ustalania i badania urządzeń służących do nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizyjnego, zagłuszania sygnału GSM, urządzeń podsłuchowych, nakładek bankomatowych oraz przeprowadzania audytu oprogramowania.
 • Odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych i ich analiza z wykluczeniem powyższych wyjątków.
 • Badania telefonów GSM – odczyt danych z pamięci i kart SIM,

Pracownia badań antroposkopii 

W zakresie czynności specjalisty badań antroposkopijnych znajduje się odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów.


Kontakt:
Kierownik Sekcji Technik Audiowizualnych
tel. resort.: 47 751 54 66  
Lotus: piotr.kociolek@bg.policja.gov.p

Autor: Marcin Syka, Marcin Piasecki Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski