Sekcja Technik Audiowizualnych

Sekcja Technik Audiowizualnych

W skład Sekcji Technik Audiowizualnych wchodzą pracownie realizujące badania z zakresu cyfrowych nośników danych, informatycznych, antroposkopijnych oraz analizy plam krwawych.

Pracownia badania cyfrowych nośników danych

W zakresie czynności specjalisty badań cyfrowych nośników danych znajdują się:

 • wykonywanie kopii obrazu z zapisów wizualnych,
 • rejestracja czynności procesowych,
 • wyodrębnianie z zapisów wizualnych kadrów i ich edycja,
 • wykonywanie dokumentacji poglądowych,
 • zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych,
 • wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych,
 • odczyt zawartości telefonów komórkowych, 
 • przeglądanie, wstępna selekcja i konwertowanie plików,
 • zabezpieczenie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazów.

W zakresie czynności biegłego badań cyfrowych nośników danych znajdują się badania:

 • identyfikacyjne utrwalonych obiektów i miejsc na podstawie zapisów wizualnych,
 • identyfikacyjne urządzeń służących do utrwalania obrazu,
 • określenie metod i śladów ingerencji w zarejestrowany obraz,
 • ustalenie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz.
 • dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np. selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji prędkości poruszających się obiektów).

Pracownia badań informatycznych

W zakresie czynności biegłego ze specjalności badań informatycznych znajdują się badania:

 • sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci,
 • ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem:
  • ustalania legalności, wyceny i właściwości praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
  • ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np.: pornografia, erotyka, przemoc, itp.),
  • ustalania i badania urządzeń służących do nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizyjnego, zagłuszania sygnału GSM, urządzeń podsłuchowych, nakładek bankomatowych oraz przeprowadzania audytu oprogramowania.
 • odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych i ich analiza z wykluczeniem powyższych wyjątków,
 • badania telefonów GSM – odczyt danych z pamięci i kart SIM.

Pracownia badań antroposkopijnych

W zakresie czynności specjalisty badań antroposkopijnych znajdują  się:
odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego,
tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego oraz zdjęć,
opracowywanie wizerunków fikcyjnych osób,
odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć oraz zapisów wideo,
opracowywanie tablic do okazani osób i przedmiotów.

Pracownia analizy plam krwawych

W zakresie czynności specjalisty znajdują się:

 • ujawnianie krwi utajonej, przeprowadzanie testów grupowych i specyficznych na stwierdzenie obecności krwi,
 • zabezpieczanie i opis śladów krwi z podziałem na kategorie wynikające z mechanizmu ich powstania,
 • wyznaczanie obszarów ograniczających położenie źródła krwi.

 

Kontakt:
Kierownik Sekcji Technik Audiowizualnych
tel. resort.: 751 54 66
bogdan.prazanowski@bg.policja.gov.pl
 

Autor: Marcin Syka, Marcin Piasecki Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony