Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Działania „Bezpieczne ferie”

Data publikacji 24.01.2020

27 stycznia w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe. W związku z powyższym, policjanci podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym. Dużą uwagę mundurowi będą zwracać na kontrolę autokarów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

W województwie kujawsko-pomorskim ferie zimowe zaczynają się 27 stycznia i potrwają do 9 lutego. Nadrzędnym celem działań „Bezpieczne ferie” jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach wszystkim uczestnikom ruchu, dlatego funkcjonariusze będą reagować na każde zachowanie niezgodne z prawem. 

Celem prowadzonych działań będzie zwrócenie uwagi kierującym pojazdami na: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (m.in. stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci), stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów, stan psychofizyczny, koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania w ręku słuchawki lub mikrofonu.

Policjanci będą przypominać pasażerom, że są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży, zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi będą również uświadamiać, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Natomiast pieszym, w tym dzieciom i młodzieży będą przypominać, a także zwracać uwagę na zagrożenia związane m.in. z nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, czy przebieganiem przez nią. Dodatkowo będą uświadamiać o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.

Ponadto, policjanci będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane zostaną zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Dodatkowo, przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli stanu technicznego autobusów oraz kierowców tych pojazdów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. Potrzebę kontroli można również zgłosić osobiście w każdej jednostce Policji lub telefonicznie.

Policjanci ruchu drogowego będą również monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku, a w razie potrzeby w newralgicznych miejscach podejmą ręczne kierowanie ruchem.

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku, jednak, aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci do swych domów należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W ubiegłum roku podczas ferii, które w naszym województwie rozpoczęły się 11.01.19, a zakończyły 27.01.19 doszło na drogach naszego województwa do 36 zdarzeń drogowych, w których zginęło 10 osób, a 36 zostało rannych. Policjanci odnotowali też 1 096 kolizji.

Mamy nadzieję, że w tym roku wszyscy bezpiecznie osi,agną cel podróży i też "cali, a także zdrowi" powrócą do domów. Życzymy niezapomnianych wrażeń z zimowego wypoczynku.

 

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony