Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Wojewódzka inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Data publikacji 02.04.2019

W Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej wspólnie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zainaugurowała kampanię MSWiA pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Kampania jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało kampanię o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

Ogólnopolska inauguracja tej kampanii nastąpiła we wtorek (02.04). Do wsparcia przedsięwzięcia skierowanego głównie do młodzieży szkolnej włączyła się również kujawsko-pomorska policja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zainicjowała współpracę na tym gruncie z instytucjami bezpośrednio odpowiadającymi za bezpieczeństwo w tym obszarze. Wspólnie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy zaplanowano i przeprowadzono inaugurację kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Z spotkaniu brali udział uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej.

Młodym ludziom został zaprezentowany specjalnie dedykowany tej kampanii spot filmowy obrazujący główne problemy z jakimi stykają się osoby po zażyciu środków psychotropowych. Każdy z prelegentów przedstawił problem zażywania narkotyków w ramach czynności realizowanych przez reprezentowaną przez siebie instytucję.

Uczniom pokazano główne zagrożenia z jakimi mogą mieć do czynienia przy „eksperymentowaniu” z tego rodzaju narkotykami. Omówiono schemat działania osób czerpiących korzyści finansowe z tego procederu, jak również wskazano możliwości pomocy osobom dotkniętym nałogiem.

Na koniec inauguracji uwrażliwiono młodych odbiorców, aby kierowali się własnym sumieniem i rozumem w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu, a nie nieodpowiedzialnych ludzi.

 

Autor: podkom. Marcin Górak
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony