Policja Kujawsko-Pomorska

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego pion prewencji we wszystkich komendach wojewódzkich Policji funkcjonują Zespoły pn. „SPEED”, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zespół "SPEED" funkcjonuje od dnia 19 lipca 2019 r., a w jego skład wchodzi:

  • trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy,
  • po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy,
  • dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina.

 

200 PRAW JAZDY ZATRZYMANYCH ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI

Policjanci ze specjalnej grupy "SPEED" zatrzymali TYLKO !!! w kwietniu 200 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Policjanci ze specjalnej grupy "SPEED" nałożyli w kwietniu ponad 1200 mandatów karnych. Ponad połowę z nich za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Policjanci zatrzymali także 200 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Efekty pracy funkcjonariuszy wskazują, że na naszych drogach jest wciąż zbyt dużo brawury i agresywnych zachowań.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń.  

Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerów przy dużych prędkościach. Nadmierna prędkość jest groźna nie tylko dla kierujących czy pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka.

Pamiętajmy, wraz ze wzrostem prędkości zmniejsza się czas potrzebny na obserwację drogi, włącznie z jej poboczami i chodnikami, a tym samym na reakcję obronną.

Policjanci kujawsko-pomorskiej grupy "SPEED" w miesiącu kwietniu:

  • skontrolowali 1386 pojazdów,
  • ujawnili 1476 wykroczeń drogowych, z czego 975 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,
  • nałożyli 1209 mandatów karnych, z czego 848 za przekroczenie prędkości,
  • skierowali 28 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe,
  • zatrzymali 203 prawa jazdy, w tym 200 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym,
  • zatrzymali 49 dowodów rejestracyjnych,
  • ujawnili także 7 przestępstw dotyczących ruchu drogowego.

Prędkość zabija – to nie mit, tylko tragiczna prawda, o czym już wielokrotnie się przekonaliśmy. Nie pozwólmy, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie na drodze ginęli ludzie. Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię!

 

 

 

Autor: asp. Remigiusz Rakowski WRD
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony