Statystyki

Policja Kujawsko-Pomorska

INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego

Data publikacji 20.10.2016

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH ZA 2020 ROK

STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH ZA 2019 ROK

STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH ZA 2018 ROK

STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH ZA 2017 ROK

Statystyka zdarzeń drogowych za 2016 rok

Statystyka zdarzeń drogowych za 2015 rok

Statystyka zdarzeń drogowych za 2014 rok

Statystyka zdarzeń drogowych za 2013 rok

Statystyka zdarzeń drogowych za 2012 rok

Statystyka zdarzeń drogowych za 2011 rok

Statystyka zdarzeń drogowych za 2010 rok

Statystyka zdarzeń drogowych za 2009 rok

Statystyki zdarzeń drogowych za 2008 rok

Statystyki zdarzeń drogowych za 2007 rok