Sylwetki poległych policjantów Policji Państwowej

Starszy posterunkowy DOMAŃSKI SEWERYN ŁUKASZ

DOMAŃSKI SEWERYN ŁUKASZ, starszy posterunkowy, numery ewidencyjne 302 i 1566. s. Stanisława i Teofili z Różyckich, ur. 5 października 1908 r. w Hamerni w powiecie biłgorajski woj. lubelskie.

DOMAŃSKI SEWERYN ŁUKASZ, starszy posterunkowy, numery ewidencyjne 302 i 1566. s. Stanisława i Teofili z Różyckich, ur. 5 października 1908 r. w Hamerni, w powiecie biłgorajskim woj. lubelskie. Służył w Wojsku Polskim. Ukończył z wyróżnieniem szkołę kontrwywiadu w Warszawie.

W Policji Państwowej służył od 16 lutego 1932 r. Ukończył Normalną Szkołę Fachową w Mostach Wielkich pow. żółkiewski. Co najmniej od dnia 1 kwietnia 1934 r. był policjantem Posterunku PP w Tucholi. W tym dniu został mianowany starszym posterunkowym. W dniu 15 stycznia 1935 r. został przeniesiony do Posterunku PP w Gostyczynie w charakterze komendanta tego posterunku. 7 grudnia 1935 r. został przesiedlony do Policji Państwowej województwa tarnopolskiego. W dniu 10 grudnia 1935 r. został mianowany Komendantem Posterunku PP w Olesku pow. złoczowski.  Następnie w  dniu 2 października 1936 r. został przeniesiony do Posterunku PP w Ohladowie pow. radziechowski. W dniu 1 lutego 1939 r. mianowany został Komendantem Posterunku PP w Chołojowie pow. radziechowski tam służył we wrześniu 1939 roku. 14 października 1939 roku przebywał na stacji kolejowej w Chołojowie wraz z żoną Marią, gdzie został zatrzymany przez żołnierzy radzieckich i internowany  w Obozie jenieckim w Ostaszkowie. Z obozu tego wysłał trzy listy do żony, z których ostatni dotarł do niej 25 stycznia 1940 roku.

Zginął wiosną 1940 r. w Twerze. Pośmiertnie w dniu 10 listopada 2007 r. awansowany przez prezydenta RP do stopnia aspiranta Policji Państwowej. W trakcie służby odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Biegle znał trzy języki: rosyjski, ukraiński i białoruski.

 

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony