Prawa człowieka

PRAWA CZŁOWIEKA

Data publikacji 18.09.2015
 

Logo Policyjnych Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka

podinsp. Anna Frencel
urzędująca na Stanowisku Samodzielnym ds. Ochrony Praw Człowieka
przyjmuje w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wlkp. 7 (pokój 30A)
w godzinach: 7.00-15.00

kontakt telefoniczny: 47 751 54 26
e-mail: 
anna.frencel@bg.policja.gov.pl


Zapraszam do współpracy!
 
Kierując się szczególną troską o ochronę i przestrzeganie praw człowieka, zapraszam do współpracy wszystkie organizacje pozapolicyjne, pozarządowe, działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze ochrony praw człowieka.
 
Żywię głęboką nadzieję, że razem będziemy mogli zrealizować więcej interesujących przedsięwzięć, dzięki czemu wpłyniemy na zwiększenie świadomości wśród obywateli z zakresu ochrony praw człowieka.
 

Ponadto, chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i kształtować pozytywny wizerunek Policji wśród społeczeństwa, gdyż jak stanowi art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji „Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka”.

Autor: podinsp. Anna Frencel
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony